Self Policy Record (Monthly and Yearly) 

NUMBER OF POLICY RECORD

सम्पुर्ण आदरणिय अभिकर्ता र बीमित ज्यू लाई विनम्र अनुरोध 

               जीवन बीमाको लागि आवश्यक सम्पुर्ण कागजातहरुलाई आजै IMAGE-UPLOAD गरि भविष्यको निम्ति   सुरक्षित रहौ र बनाऔं ।
क. बीमितको लागि आवश्यक कागजात प्रमाणहरु सुरक्षाको निम्ति UPLODE गर्नुहोस् वा गर्न लगाउनुहोस । -File Size Maxmimum-500KB
ख. अन्य थप आवश्यक कागजात प्रमाणहरु सुरक्षाको निम्ति अभिकर्ताले UPLODE गर्नुहोस् । -File Size Maxmimum-500KB