2080

अनलाइन व्यक्तिगत बचत-भुक्तानी

पारिवारिक विवरण फारम
APPLICANT DETAILS 
CHOOSE (YES) FOR FAMILY MEMBER DETAILS.
परिवार सदस्य विवरणहरूको लागि (YES) छान्नुहोस्।
बुबा र आमा
दाजु र बहिनी
वैवाहिक स्थिति 
बच्चाको रेकर्ड 
हजुरबुबा र हजुरआमा 

परिचय

+ परिचय

परिचय

साधारण बचत

विधार्थी बचत

+ साधारण बचत

साधारण बचत

+ विधार्थी बचत

विधार्थी बचत

कर्मचारी बचत

जेष्ठ नागरिक बचत

+ कर्मचारी बचत

कर्मचारी बचत

+ जेष्ठ नागरिक बचत

जेष्ठ नागरिक बचत

लखपति बचत

लखपति बचत

+ लखपति बचत

लखपति बचत

+ पेन्सन बचत

लखपति बचत