SI_Group Agency Record

Please fill up the form for Join us as OUR TEAM.

समस्त अभिकर्ता/बि.सी. तथा एजेन्सी म्यानेजरहरुमा
शुभ-प्रभात साथै कार्यक्रममा स्वागत छ……………..!!!

आ.व. २०७८/७९ को लागि नेपालगंज शाखा कार्यालय तथा बी.सी. र एजेन्सी म्यानेजरहरु को सहभागितामा हरेक महिना सञ्चालन हुने जीवन बीमा अभिकर्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा SLC/SEE पास र नेपाली नागरिकता बनि सकेका इच्छुक व्यक्तिहरुलाई कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
शाखा प्रमुख
नेपालगंज शाखा कार्यालय
SAM/9858029311
SHANKAR THAPA SOMAI
नेपालगंज शाखा ।

Note: Dear Sir/Madam Please Massage or Contact Us In << 9858029311/081-526311>> After Submitted Your Record. Thank You !

Other Record Form