 बाल शिक्षा योजना “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा”-५३

नेपालको जीवन बीमा बजारमा नौलो बाल शिक्षा योजना “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा” योजना कम्पनीबाट प्रस्तुत नयाँ सावधिक जीवन बीमा योजना हो । एकै बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक (बाबु वा आमा) दुइ जनाको जीवन बीमा हुने हुदाँ यसलाई एक आकर्षक बीमा योजनाको रुपमा लिन सकिन्छ । बीमा अवधिमा प्रस्तावक (बाबु वा आमाको) कदंकदाचित मृत्यु भएमा छोरा–छोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुदाँ बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरिएकोछ । बीमा चालु भएको एक वर्ष पश्चात बीमालेख धितोमा राखी ऋण सुविधा लिन सकिने छ।

 बाल शिक्षा योजनाका विशेषताहरु

बच्चाको प्रवेश उमेर : जन्मने बितिकै देखि १८ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको उमेर   : २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
बीमा अवधी   : ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म

(बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० वर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाध्ने गरी)

बीमाङ्क प्रस्ताव : ५० हजार देखि एक (१) करोडसम्म
शुल्क भुक्तानी तरिका : वार्षिक, अर्ध–वार्षिक र त्रैमासिक
जोखिम प्रारम्भ : CRC सुविधा लिएको हकमा २ वर्षपछि
लिन सकिने थप सुविधा : ADB/PTD बीमितको उमेर १७ वर्ष पुगेपछि
ADB सुविधा : अधिकत्तम ५०,००,०००।– लाख सम्म
जोखिम प्रारम्भ : साधारणतया बच्चाको उमेर ५ वर्ष पुरा भए पश्चात–जुन अगाडी आउँछ जोखिम वहन
हुने तर CRC सुविधा लिएको हकमा २ वर्षपछि लागु हुनेछ ।

  बाल शिक्षा योजना मा भुक्तानी प्राप्त हुने अवस्थाहरु 

(क) बीमा अवधि समाप्तिमा प्रस्तावक जीवित भएमा 
— प्रस्तावकको बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम प्रस्तावकलाई एकमुष्ट भुक्तानी हुने ।

(ख) बीमा अवधि भित्र प्रस्तावक–बीमित) को मृत्यु भएमा 
— उक्त अवधि सम्मको आर्जित बोनस रकम भुक्तानी हुने र त्यसपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमाशुल्क छुट हुने ।
— प्रस्तावकको मृत्यु पश्चात बीमा अवधि समाप्ति सम्म प्रत्येक वर्ष प्रस्तावकको बीमाङ्कको १०% रकम भुक्तानी हुने । बीमा अवधि समाप्तिमा वार्षिक १०% का दरले भुक्तानी दिइ बाँकी रहन गएको बीमाङ्क रकम (भएमा) भुक्तानी हुने ।

(ग) जोखिम प्रारम्भ भए पश्चात बच्चाको मृत्यु भएमा 
— बच्चाको बीमाङ्क बराबर रकम भुक्तानी हुने तथा बीमा चालु रहिरहने ।
(नियमित बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने) ।

(घ) बीमा चालु भएको एक वर्ष पश्चात बीमालेख धितो राखि ऋण सुविधा लिन सकिने ।
— प्रस्तावकको मृत्यु भई वा नभई बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चा जिवितै रहेमा बच्चाको बीमाङ्क वापतको कुनै रकम उपलब्ध नहुने अर्थात अवधिभर जिवितै रहेका प्रस्तावकलाई नै नियमानुसारको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ, जुन रकम प्रस्तावकको बुढेशकालको लागि सहारा हुनेछ ।

 विशेषताहरू :

१. बच्चा जन्मे देखि १८ वर्ष सम्मको व्यक्तिको जीवन बीमा गर्न सकिने
२. एकै बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक (बाबु वा आमा) दुइ जनाको जीबन बीमा हुने
३. बीमा समाप्तिमा प्राप्त रकम आफ्नो छोरा छोरीको उच्च शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने
४. बीमा अवधिमा प्रस्तावक (बाबु वा आमाको) कदंकदाचित मृत्यु भएमा छोरा/छोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुँदा बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने
५. बीमा चालु भएको १ वर्ष पश्चात ऋण सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा सदैव तरलताको सुविधा हुने

जीवन बीमा तथा परामर्शको लागि सम्पर्क व्यक्ति

वरिष्ठ एजेन्सी मेनेजर (SAM)
शंकर थापा सोमई मगर
उप.महा.न.पा. – नेपालगंज, बाँके
मो.नं. – ९८५८०२९३११
इमेल – somai.insurancegroup@gmail.com
वेवसाइट – shankarsomai.com.np

 सुरक्षित वचत लगानी तथा नियमित सर्वाधिक बोनसदरको लागी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स क. लि. 