 नौलो जीवन सम्बृद्धि बीमा

यो नौलो जीवन सम्बृद्धि बीमा व्यापारिक दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना बीमित ग्राहकहरुको अभिरुचि अनुसार पुनः सुरक्षित, सम्बृद्धि, जिवन ज्योती र नौलो धनवर्षा बीमालाई एकिकृत गरी परिमार्जित गरी विभिन्न अवधिसम्म पटक–पटक बीमा किस्ता रकम तिर्न झन्झट मान्ने ग्राहकलाई एकल अथवा सावधिक किस्ताबन्दीमा १० वर्ष देखि २५ वर्षसम्मको अवधि राखि बीमा गर्न सकिने नेपाली बीमा बजारमा भर्खरै मात्र प्रस्तुत भएको बीमा योजनाको रुपमा यो नौलो जीवन सम्बृद्धि बीमालाई लिन   सकिन्छ । यस योजनामा सावधिक अवधि भएमा नियमानुसार अवधि नियमानुसार १० वर्षे अवधि छ भने केवल ८ वर्ष, १५ वर्षे अवधि छ भने केवल १२ वर्ष, २० वर्षे अवधि छ भने केवल १६ वर्ष अथवा २५ वर्षे अवधिमा केवल २० वर्ष सम्ममात्र किस्ता शुल्क तिर्नु पर्ने र नियमानुसारको अवधि पश्चात किस्ता रकम तिर्नु नपर्ने र सो पश्चात समानुपातिक रुपले आर्जित भएको बोनस रकम बीमितलाई भुक्तान गर्नेे छ । यस नौलो जीवन सम्बृद्धि बीमा योजनामा बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै कम्पनीले बीमितको जोखिम वहन गर्दै बीमितलाई बीमाङ्कको केहि अंश नियमानुसार अग्रीम फिर्ता पटक–पटकमा गर्ने, तर कुनै पनि कारणले बीमितको बीमा अवधि भित्र मृत्यु भएमा नियमानुसार बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट हकवालालाई भुक्तान गर्नेछ ।

 नौलो जीवन सम्बृद्धि बीमाको विशेषताहरु

न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्म
बीमाङ्क रकम : न्यूनत्तम रु.५०,०००/–  देखि आय स्रोतको आधारमा
न्यूनतम बीमा अवधि : १० वर्ष देखि अधिकत्तम २५ वर्ष सम्म
बीमा समाप्ति उमेर : ७० वर्ष
शुल्क भुक्तानी तरिका : वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक
बीमा कर्जा सुविधा : वार्षिक दुई किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पश्चात
ऐच्छिक सुविधाहरु रकम : अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म

 बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि

बीमा अवधि १० वर्ष  १५ वर्ष  २० वर्ष  २५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि 

एकल

वा 

८ वर्ष तिर्ने

एकल

वा 

१२ वर्ष  तिर्ने

एकल

वा 

१६ वर्ष  तिर्ने

एकल

वा 

२० वर्ष तिर्ने

 यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु

क) ऋण तथा समर्पण मूल्य 
एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात बीमालेखको समर्पण मुल्य वा समर्पण मुल्यको ९०% सम्म कर्जा प्राप्त हुनेछ ।
एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात र वार्षिक २ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पश्चात सर्मपण मुल्य वा समर्पण मुल्यको ९०% सम्म कर्जा प्राप्त हुनेछ ।

ख) ऐच्छिक सुविधा
दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB), बिमाशुल्क छुट सुविधा (PWB) र स्थायी पूर्ण अशक्त (PTD) सुविधा समावेश भएको । ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म लिन सकिने छ । यो सुविधा लिई बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मुत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने र दुर्घटनाको कारणबाट पुर्ण अपाङ्ग/अशक्त भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक १२० किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने, साथै बीमालेख चालु रहि मृत्यु जोखिम वहन भइरहने, बीमालेखको शर्त बमोजिम धनफिर्ता हुने तथा अवधि समाप्तिमा बोनस समेत प्राप्त हुनेछ ।

 नौलो जीवन सम्बृद्धि बीमा

बीमाङ्क रकममा अवधि अनुसार भुक्तानी पाउने अवस्थाहरु अवधि बीमा अवधि तथा अवधि भुक्तानी (वर्ष)

भुक्तान हुने समय/अवधि   १०/८ वर्षे   १५/१२ वर्षे  २०/१६ वर्षे    २५/२० वर्षे
४ वर्षको अन्त्यमा  बीमाङ्कको ४०% बीमाङ्कको ३०% बीमाङ्कको २०% बीमाङ्कको १५%
८ वर्षको अन्त्यमा  बीमाङ्कको ६०% बीमाङ्कको ३०% बीमाङ्कको २०% बीमाङ्कको १५%
१० वर्षको अवधिपछि एकमुष्ट बोनस
१२ वर्षको अन्त्यमा  बीमाङ्कको ४०% बीमाङ्कको २०% बीमाङ्कको १५%
१५ वर्षको अवधिपछि एकमुष्ट बोनस
१६ वर्षको अन्त्यमा  बीमाङ्कको ४०% बीमाङ्कको १५%
२० वर्षको अवधिपछि एकमुष्ट बोनस बीमाङ्कको ४०%
२५ वर्षको अवधिपछि एकमुष्ट बोनस

                                  
(क) बीमालेख चालु रही बीमा अवधि समाप्ती मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम माथि उल्लेखित तपशिल बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट दिइने छ ।

(ख) बीमालेख चालु रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट भुक्तानीे दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरीने छैन । 

जीवन बीमा तथा परामर्शको लागि सम्पर्क व्यक्ति/कार्यालय
वरिष्ठ एजेन्सी मेनेजर (SAM)
शंकर थापा सोमई मगर
नेपालगंज –१, आर्दशरोड, बाँके
मो.नं. – ९८५८०२९३११
इमेल – thapashankar1920@gmail.com
वेवसाइट – shankarsomai.com.np

SAM-Shankar Thapa Somai

 सुरक्षित वचत लगानी तथा सर्वाधिक बोनसदरको लागी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स क. लि. 