 जीवन सारथी बीमा योजना 

जीवन सारथी बीमा योजना यस कम्पनीबाट प्रस्तुत अन्य बीमा योजना भन्दा नौलो खालको जीवन बीमा हो । एउटा व्यक्तिले आफ्नै मात्र जीवन बीमा गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा यस “जीवन सारथी” बीमा योजनामा श्रीमान् श्रीमती दुबैको संयुक्त जीवन बीमा एउटै बीमालेखबाट हुन सक्नु नै यस योजनाको सुन्दर पक्ष हो । यसबाट पारिवारिक वातावरणमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भइरहनेछ । शिक्षित भई आय आर्जनमा लागेका विवाहित महिला दाम्पत्य जीवनलाई ध्यानमा राखी यो जीवन सारथी बीमा योजना तर्जुमा गरिएकोे छ । यस जीवन सारथी बीमा योजनामा ग्राहकहरुलाई अन्य जीवन बीमाहरुमा जस्तै कर्जा समर्पण मूल्य (Paid Up Value) दिन सकिने व्यवस्था बीमालेखमा गरिएकोे छ ।

यस प्रावधानमा कम्पनीको अनुभवको आधारमा पछि थपघट गर्न सकिन्छ । अरु जीवन बीमा योजनाहरुमा जस्तै यस जीवन बीमा योजनामा पनि उमेरको गणना गर्दा आगामी जन्मदिनमा पुग्ने उमेरलाई लिइन्छ । यस योजनामा बीमा शुल्क निर्धारण प्रयोजनका लागि दम्पत्ति बीचका फरक उमेरलाई तालिकामा दिइएको आधारमा संयुक्त उमेर गणना गरिन्छ ।

 सारथी जीवन बीमाको विशेषताहरु

एउटा पोलिसीले पति पत्नी दुबैको जोखिम वहन हुने ।

न्यूनत्तम प्रवेश उमेर : १८ वर्ष देखी ५० वर्ष सम्म
न्यूनत्तम बीमाङ्क रकम : रु.५०,०००/– देखी आयश्रोतको आधारमा
न्यूनत्तम बीमा अवधि : १५ वर्ष देखी ३० वर्ष सम्म
बीमा समाप्ति उमेर : ६५ वर्ष
शुल्क भुक्तानी तरिका : वार्षिक, अर्ध–वार्षिक र त्रैमासिक
बीमा कर्जा सुविधा : वार्षिक दुई किस्ता शूल्क रकम भुक्तानी गरेपछि
दुर्घटना लाभ सुविधा : अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म

 जीवन सारथी बीमामा भुक्तानी दिने अवस्थाहरु

बीमाको अवधि समाप्ति मिति सम्म श्रीमान श्रीमती दुबै जिवित रहेमा बीमा गरेको रकम (बीमाङ्क) र त्यसमा पाइने बोनस समेत हिसाब गरि एकमुष्ट रकम भुक्तान गर्नेछ ।

बीमा अवधिमा समाप्त हुनु भन्दा अगाडी कुनै पनि बेला श्रीमान् वा श्रीमती दुई मध्ये कुनै एकको मृत्यु हुन गएमा जिवित व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम भुक्तानी गर्नेछ ।
तर यस पछि पनि पोलिसी चालु अवस्थामा नै रहन्छ र यसमा जिवित बीमितले बीमा शुल्क तिरिरहनु पर्दैन । बीमा अवधिको समाप्तिमा निजलाई पुनः बीमाङ्क रकम र शुरु देखिको बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तान गर्नेछ । यसरी दुई पटक बीमाङ्क रकम दिने अवस्था यस बीमा योजनामा गरिएकोे छ ।

बीमा अवधि भित्र दुबै दम्पति बीमितको मृत्यु हुन गएको अवस्थामा प्राप्त हुने बीमाङ्क रकम र बोनस निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइन्छ । यदि कसैलाई पनि इच्छाएको छैन भने बीमा ऐन २०४९ को दफा ३८ मा उल्लेख गरे अनुसार नजिकको हकदारलाई उक्त रकम दिइने छ ।

दुर्घटना लाभ सुविधा लिएको अवस्थामा दुबै दम्पत्तिको दुर्घटनाको कारणले १८० दिनभित्र मृत्यु भएमा दुर्घटनामा लाभ सुविधाको बीमाङ्कको दोेब्बर रकम इच्छाएको व्यक्ति वा बीमा ऐन २०४९ को दफा ३८ बमोजिक नजिकको व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्नेछ । दुर्घटनाबाट बीमित दम्पतिभध्ये कुनै एकको मात्र मृत्यु भएमा दुर्घटना लाभ सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम जीवित दम्पतिलाई दिइनेछ । दुर्घटना लाभ सुविधा भुत्तानी लिएपश्चात् जीवित दम्पतिको कुनै कारणले दुर्घटना भएमा पुनः दुर्घटना लाभ सुविधा उपलब्घ हुने छैन ।

 जीवन सारथी बीमा योजना

दम्पत्ति बीचको फरक उमेर १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
कम उमेरमा थप गर्नु पर्ने वर्ष ४   ५  ५  ६  ७  ८  ९  १०  ११  ११  १२  १३  १४

PREMIUM CALCULATOR

Calculator-OG

JEEVAN SARATHI BMA-63

जीवन बीमा तथा परामर्शको लागि सम्पर्क व्यक्ति/कार्यालय
वरिष्ठ एजेन्सी मेनेजर (SAM)
शंकर थापा सोमई मगर
नेपालगंज –१, आर्दशरोड, बाँके
मो.नं. – ९८५८०२९३११
इमेल – thapashankar1920@gmail.com
वेवसाइट – shankarsomai.com.np

SAM-Shankar Thapa Somai

 सुरक्षित वचत लगानी तथा सर्वाधिक बोनसदरको लागी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स क. लि. 