अभिकर्ता सम्मान कार्यक्रम

भुरीगाँउमा संचालित तालिम

नयाँ गाँउ स्कूलमा संचालित तालिम

नयाँ गाँउ अफिसमा संचालित तालिम