 नौलो धनवर्षा जीवन बीमा

बीमित तथा ग्राहकहरुको अभिरुचि अनुसार सुरक्षित, जीवन ज्योती र सम्वृद्धि बीमा योजनाहरुको मिश्रणबाट तयार पारिएको यो नयाँ किसिमको नौलो धनवर्षा जीवन बीमालाई सिमित भुक्तानी धनवर्षा सावधिक जीवन बीमा पनि भन्न सकिन्छं । यस योजनामा सुरक्षित जीवन बीमामा लिन सकिने एच्छिक सुविधा जस्तै दुर्घटना लाभ (Accidental Death Benifit), बीमा शुल्क छुट (Premium Waiver Benifit)  तथा अपाङ्ग/अशक्त (Permanent Total Disability Benifit) सबै सुविधाहरु समावेश गरिएकोे छ भने जीवन ज्योती बीमा योजनामा जस्तै पटक–पटक बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न झन्झट मान्ने ग्राहकहरुलाई मध्यनजर राखी किस्ताबन्दीमा तथा एकल तरिका अनुरुप किस्ता शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोे छ ।

 नौलो धनवर्षा बीमाको विशेषताहरु

न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्म
बीमाङ्क रकम : न्यूनत्तम रु.५०,०००/–  देखि आय स्रोतको आधारमा
न्यूनतम बीमा अवधि : १० वर्ष देखि अधिकत्तम २५ वर्ष सम्म
बीमा समाप्ति उमेर : ७० वर्ष
शुल्क भुक्तानी तरिका : वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक
बीमा कर्जा सुविधा : वार्षिक दुई किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पश्चात
ऐच्छिक सुविधाहरु रकम : अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म

 बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि

बीमा अवधि १० वर्ष  १५ वर्ष  २० वर्ष  २५ वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि 

एकल

वा 

८ वर्ष तिर्ने

एकल

वा 

१२ वर्ष  तिर्ने

एकल

वा 

१६ वर्ष  तिर्ने

एकल

वा 

२० वर्ष तिर्ने

 यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु

क) ऋण तथा समर्पण मूल्य 
एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात बीमालेखको समर्पण मुल्य वा समर्पण मुल्यको ९०% सम्म कर्जा प्राप्त हुनेछ ।

एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात र वार्षिक दुई (२) किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पश्चात सर्मपण मुल्य वा समर्पण मुल्यको ९०% सम्म कर्जा प्राप्त    हुनेछ ।

ख) ऐच्छिक सुविधा 
दुर्घटना–लाभ, बिमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म सम्म लिन सकिने छ । यो सुविधा लिई बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मुत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने र दुर्घटनाको कारणबाट पुर्ण–अपाङ्ग अशक्त भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक १२० किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने, साथै बीमालेख चालु रहि मृत्यु जोखिम वहन भइरहने, बीमालेखको शर्त बमोजिम धनफिर्ता हुने तथा अवधि समाप्तिमा बोनस समेत प्राप्त हुनेछ । 

नौलो धनवर्षा जीवन बीमा बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था
बीमा अवधि तथा अवधि भुक्तानी (वर्ष)

अवधि भुक्तानी १०/८ वर्षे १५/१२ वर्षे २०/१६ वर्षे २५/२० वर्षे भुक्तानी % अवधिभित्र प्रकृतिक मृत्यु
प्रथम भुक्तानी २ वर्षपछि ३ वर्षपछि ४ वर्षपछि ५ वर्षपछि बीमाङ्कको १०% बीमाङ्क रकम र कुल बोनस 
दोस्रो भुक्तानी ४ वर्षपछि ६ वर्षपछि ८ वर्षपछि १० वर्षपछि बीमाङ्कको २०% बीमाङ्क रकम र कुल बोनस 
तेस्रो भुक्तानी  ६ वर्षपछि ९ वर्षपछि १२ वर्षपछि १५ वर्षपछि बीमाङ्कको ३०% बीमाङ्क रकम र कुल बोनस 
चौथो भुक्तानी ८ वर्षपछि १२ वर्षपछि १६ वर्षपछि २० वर्षपछि बीमाङ्कको ४०% बीमाङ्क रकम र कुल बोनस 

अन्तमा बीमा समाप्ति अवधि पछि सबै अविधिमा एकमुष्ट अार्जित बाेनस रकम भुक्तानी गर्नेछ ।

क) बीमालेख चालु रही बीमा अवधि समाप्ती मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम माथि उल्लेखित तपशिल बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट  रकम दिइने छ ।

ख) बीमालेख चालु रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट भुक्तानीे दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरीने छैन ।

जीवन बीमा तथा परामर्शको लागि सम्पर्क व्यक्ति/कार्यालय
वरिष्ठ एजेन्सी मेनेजर (SAM)
शंकर थापा सोमई मगर
नेपालगंज –१, आर्दशरोड, बाँके
मो.नं. – ९८५८०२९३११
इमेल – thapashankar1920@gmail.com
वेवसाइट – shankarsomai.com.np

SAM-Shankar Thapa Somai

 सुरक्षित वचत लगानी तथा सर्वाधिक बोनसदरको लागी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स क. लि. 