 जीवन उन्नति बीमा योजना

यो जीवन उन्नति बीमा योजना व्यापारि तथा सर्व–साधारण बीमितहरुको चाहानालाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना बीमित ग्राहकहरुको अभिरुचि अनुसार विभिन्न बीमालाई एकिकृत गरी परिमार्जित गरी विभिन्न अवधिसम्म पटक–पटक बीमा किस्ता रकम तिर्न झन्झट मान्ने ग्राहकलाई एकल (एकैपटक) अथवा सावधिक किस्ताबन्दीमा १२ वर्षे, १६ वर्षे र २० वर्षे सम्मको अवधि राखि बीमा वचत गर्न सकिने नेपाली बीमा बजारमा नितान्त नयाँ बीमा योजनाको रुपमा प्रस्तुत यो जीवन उन्नति बीमा योजनालाई लिन सकिन्छ । यस योजनामा सावधिक अवधि भएमा नियमानुसार अवधि नियमानुसार १२ वर्षे अवधि छ भने केवल १० वर्ष, १६ वर्षे अवधि छ भने केवल १४ वर्ष र २० वर्षे अवधि छ भने केवल १८ वर्ष सम्ममात्र किस्ता शुल्क तिर्नु पर्ने र नियमानुसारको अवधि पश्चात किस्ता रकम तिर्नु नपरेतापनि अवधि समाप्तिसम्म जोखिम वहन हुने र अवधि पश्चात समानुपातिक रुपले आर्जित भएको बोनस रकम बीमितलाई एकमुष्ट रकम भुक्तान गर्नेछ । यस योजनामा बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै कम्पनीले बीमितको जोखिम वहन गर्दै बीमितलाई बीमाङ्कको केहि अंश नियमानुसार ४/४ वर्षको अन्तरालमा विभिन्न किस्तामा बीमाङ्कको ६०% रकम अग्रीम प्राप्त हुने, बीमा अवधि समाप्तिमा बीमाङ्कको ४०% रकम र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट पाइने । बीमा अवधि भित्र कंदकदाचित बीमितको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाइृ एकमुष्ट रकम प्राप्त हुने हुँदा वित्तिय जोखिम कम हुने ।

 जीवन उन्नति बीमाको विशेषताहरु

न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ वर्ष देखि ५८ वर्ष सम्म
बीमाङ्क रकम : न्यूनत्तम रु.५०,०००/–  देखि आय स्रोतको आधारमा
न्यूनतम बीमा अवधि : १२ वर्ष, १६ वर्ष र २० वर्ष
बीमा समाप्ति उमेर : ७० वर्ष
शुल्क भुक्तानी तरिका : वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक
बीमा कर्जा सुविधा : वार्षिक दुई किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पश्चात
दुर्घटना लाभ सुविधा : अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म
अपाङ्ग/अशक्त तथा किस्ता छुट : अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म

 बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि

बीमा अवधि   १२ वर्ष    १६ वर्ष २० वर्ष
बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि एकल (Single)

वा १० वर्ष तिर्ने

एकल (Single)

वा १४ वर्ष तिर्ने 

एकल (Single)

वा १८ वर्ष तिर्ने

 यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु

क) ऐच्छिक सुविधा
— दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB), बिमाशुल्क छुट सुविधा (PWB) र स्थायी पूर्ण अशक्त (PTD) सुविधा समावेश भएको । ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिक्तम रु.१००,००,०००।– सम्म लिन सकिने छ ।

— ADB सुविधा लिई बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मुत्यु भएमा ADB सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने ।

— ADB, PTD, PWB सुविधा लिई दुर्घटनाको कारणबाट १८३ दिन भित्र स्थायी पूर्ण अपाङ्ग अशक्त भएमा ADB, PTD, PWB बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक १२० किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने, साथै बीमालेख चालु रहि मृत्यु जोखिम वहन भइरहने, बीमालेखको शर्त बमोजिम धनफिर्ता र बोनस समेत प्राप्त हुने ।

ख) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरुः ऋण तथा समर्पण मूल्य
— एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात बीमालेखको समर्पण मुल्य वा समर्पण मुल्यको ९०% सम्म कर्जा प्राप्त हुनेछ ।

— एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात र वार्षिक २ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पछि सर्मपण मुल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मुल्यको ९०% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

ग) बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा बीमा समाप्ती मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरीकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट भुक्तानीे दिईनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरीने छैन ।

 जीवन उन्नति बीमा योजना

भुक्तानी अवधि भुक्तानी गरिने रकम
बीमा अवधि १२ वर्ष बीमा अवधि १६ वर्ष बीमा अवधि २० वर्ष
४ वर्ष पछि बीमाङ्कको ३०% बीमाङ्कको २०% बीमाङ्कको १५%
८ वर्ष पछि बीमाङ्कको ३०% बीमाङ्कको २०% बीमाङ्कको १५%
१२ वर्ष पछि बीमाङ्कको ४०% र बोनस बीमाङ्कको २०% बीमाङ्कको १५%
१६ वर्ष पछि ———————>> बीमाङ्कको ४०% र बोनस बीमाङ्कको १५%
२० वर्ष पछि ———————>> ———————>> बीमाङ्कको ४०% र बोनस

जीवन बीमा तथा परामर्शको लागि सम्पर्क व्यक्ति/कार्यालय
वरिष्ठ एजेन्सी मेनेजर (SAM)
शंकर थापा सोमई मगर
नेपालगंज –१, आर्दशरोड, बाँके
मो.नं. – ९८५८०२९३११
इमेल – thapashankar1920@gmail.com
वेवसाइट – shankarsomai.com.np

SAM-Shankar Thapa Somai

 सुरक्षित वचत लगानी तथा सर्वाधिक बोनसदरको लागी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स क. लि. 